НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА

 

След предложение на Комисията по култура, подписано лично от председателя й Васил Троянов Боянов - Азис  за промени в Националната образователна програма, на Националния съвет на ПД ЕВРОРОМА, проведен на 3 май т.г., беше решено  програмата да обхваща всички деца на социално слаби родители, независимо от етническия им произход.

За нас социално слаб е всеки гражданин на Република България, който получава официален месечен доход под 300 лева.

ПД ЕВРОРОМА взе решение да  създаде Национален образователен фонд, в който ЕВРОРОМА да участва с 50 % от средствата, а останалите да бъдат осигурени от държавата. По този начин всички деца на социално слаби родители ще ползват преференциите на Националната образователна програма.

-  Всяко дете на бедни родители получава безплатно от Фондация ЕВРОРОМА учебници, учебни помагала, тетрадки и училищни раници

-  Фондация ЕВРОРОМА създаде социална надбавка, която ще се получава от родителите в зависимост от средния месечен успех на тяхното /техните/ дете /деца/ :

-   успех между 4 и 5 – семейството получава 50 лева месечно за всяко дете -   успех между 5 и 6 – 70 лева месечно за всяко дете -   за пълно отличие – родителите получават 100 лева месечно за всяко дете 

С приемането на закон по инициатива на парламентарната група на ПД ЕВРОРОМА   тази социална надбавка няма да бъде облагаема и няма да се счита за доход.   

 

Кандидат-студентите, независимо от етническия им  произход, от социално слаби семейства и с успех от дипломата за средно образование над 5.00, получават стипендия в размер на минималната работна заплата, а семестриалната такса се поема от Фондация ЕВРОРОМА.